Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Listopad 30, 2006

Klient i dokumentacja

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:25 pm
 1. Kto może otrzymać pożyczkę?
  Osoba fizyczna, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie i zameldowana w Polsce na pobyt stały.
 2. Jakie muszę mieć minimalne dochody, aby uzyskać pożyczkę?
  Jedynym wymogiem jest, aby suma miesięcznych dochodów pożyczkobiorców nie była niższa od miesięcznej raty pożyczki.
 3. Jak muszę udokumentować swoje dochody?
  Nie wymaga zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach, wystarczy oświadczenie klienta oraz w przypadku niektórych dochodów (np. z umów najmu, z działalności gospodarczej) udokumentowanie sposobu zarobkowania (np. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne będą dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności, takie jak zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, NIP, Regon). Nie wymaga dostarczenia zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US.
 4. Posiadam kilka kredytów w różnych bankach, czy mogę starać się o pożyczkę?
  Tak, posiadanie innych kredytów nie wpływa na zdolność kredytową klienta.
 5. Mój samochód nie posiada karty pojazdu, czy mogę się starać o pożyczkę?
  Tak, brak karty pojazdu nie stanowi przeszkody w otrzymaniu pożyczki. Decyzja o wypłacie pieniędzy może być uzależniona od ustanowienia zastawu rejestrowego i dokonania wpisu zastawu do dowodu rejestracyjnego.
 6. Czy muszę dostarczyć jakieś dokumenty po wypłaci pożyczki?
  Tak, po ustanowieniu zastawu rejestrowego należy się udać z dokumentem potwierdzającym wpis zastawu przez sąd do Wydziału Komunikacji i dokonać wpisu zastawu do dowodu rejestracyjnego.
 7. Czy mogę wyznaczyć pełnomocnika do załatwienia spraw związanych z pożyczką, jeśli pracuję przez dłuższy czas za granicą?
  Tak, możliwe jest wyznaczenie pełnomocnika. Pełnomocnictwo, według wzoru powinno być potwierdzone za granicą przez notariusza lub polski konsulat.
Reklamy
TrackBack URI

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.

%d blogerów lubi to: