Pożyczka na rozpoczęcie działalności

Grudzień 1, 2006

Dla kogo ?

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 3:27 pm
 • osoby planujące otwarcie działalności gospodarczej,
 • osoby fizyczne prowadzące jednosobowo działalność gospodarczą w oparciu o wpis do ewidencji działalnoiści gospodarczej, wpis do rejestru sądowego, lub w innej legalnej formie,
Reklamy

Co trzeba zrobić, żeby dostać pożyczkę?

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 3:25 pm

Jeżeli chcesz korzystać z pożyczki, to skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z naszym biurem celem złożenia wniosku o pożyczkę. Doradcy Klienta zaproszą Cię na spotkanie, podczas którego Ty zapoznasz ich ze swoimi potrzebami, a oni odpowiedzą na Twoje szczegółowe pytania.

Działania nasz cechuje zdrowy rozsądek, myślenie w kategoriach ekonomicznych, nie natomiast biurokracja. Najważniejszy jest bezpośredni kontakt z każdym z klientów.

Warunki pożyczki

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 3:24 pm
 • jedynym warunkiem otrzymania kredytu jest posiadanie samochodu osobowego lub ciężarowego o masie do 3,5T ,
 • wiek pojazdu nie może przekroczyć 8 lat.
 • Bez zaświadczeń o dochodach – wystarczy oświadczenie klienta. !!! ( na oświadczenie )
 • Bez zaświadczeń z ZUS i US o niezaleganiu.
 • Maksymalna kwota może wynosić 80% wartości auta.
 • Spłata maksymalnie na okres 60 miesięcy.
 • BEZ BIK !!!. Jeżeli wysokość pożyczki nie przekroczy 60 % wartości auta klienci nie są sprawdzani w BIK ! .

Do czasu spłaty pożyczki możesz bez problemów jeździć swoim samochodem – zabezpieczeniem jest zastaw rejestrowy na tym pojeździe

 • Nie chcesz przedstawiać zaświadczenia o swoich zarobkach?
 • Nieżyciowe przepisy bankowe uniemożliwiają Ci uzyskanie wsparcia finansowego?
 • Posiadasz samochód?
 • Nie chcesz pożyczać na wysoki procent w swoich drogich systemach pożyczkowych?
 • Brakuje Ci gotówki, a czekają Cię większe wydatki?

Listopad 30, 2006

Dowolny cel pożyczki

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:53 pm

Pożyczkę można przeznaczyć na dowolny cel:

 • rozpoczęcie działalności gospodarczej,
 • wydatki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
 • spłacenie bieżących kosztownych zobowiązań,
 • lub nawet kupno samochodu.

Pożyczkobiorcy

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:45 pm

Pożyczkę może otrzymać osoba fizyczna (także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) posiadająca samochód oraz źródło dochodów.

Nie wymagamy dokumentowania źródeł dochodów, wystarczy nam oświadczenie Klienta.

Jeżeli planujesz otwarcie działalności gospodarczej, bądź prowadzisz działalność gospodarczą to jest to pożyczka dla ciebie

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:42 pm
 • Kwota maksymalna zależna od wieku i marki pojazdu, do 80% jego wartości
 • Okres spłaty do 60 miesięcy
 • Zabezpieczenie może stanowić każdy samochód osobowy lub ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t nie starszy niż 8 lat, tj. wyprodukowany nie wcześniej niż w 1998 roku.
 • Samochód zastawiony (wpisany do Centralnego Rejestru Zastawów), czy też przewłaszczony na bank (częściowo lub całkowicie, nawet jeśli przewłaszczenie jest warunkowe) nie może stanowić zabezpieczenia pożyczki.

Koszt pożyczki

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:41 pm
 • Pożyczka udzielana jest na okres od 12 do 60 miesięcy (od 1 roku do 5 lat);
 • Nie ma minimalnego progu kwoty pożyczki.
 • Maksymalna kwota pożyczki zależna jest od wieku samochodu oraz zakwalifikowania do określonego segmentu (od 35% do 65% wartości samochodu); w przypadku, gdy klient przedstawi aktualny (nie starszy niż 1 miesiąc) wyciąg z historii kredytowej Biura Informacji Kredytowej możliwe jest podwyższenie kwoty pożyczki do 80% wartości pojazdu.
 • Z tytułu udzielania i obsługi pożyczki pobierana jest prowizja w wysokości 5% oraz odsetki w wysokości 19,9% rocznie.
 • Koszt usługi związanej z ustanowieniem zastawu rejestrowego to kwota 350 zł (ujmowana w kredycie).

Dodatkowe koszty , które mogą być skredytowane

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:40 pm
 • ubezpieczenie AC samochodu w trzech kolejnych latach;
 • ubezpieczenie pomostowego do czasu ustanowienia zastawu rejestrowego, dzięki czemu klient otrzymuje pieniądze w ciągu kilku dni po podpisaniu umowy pożyczki;
 • ubezpieczenie na wypadek śmierci lub czasowej niezdolności do pracy powstałej wskutek nieszczęśliwego wypadku;
 • prowizję
 • opłatę manipulacyjną agenta.

Wymóg ubezpieczenia AC samochodu w całym okresie trwania pożyczki

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:39 pm

Jednym z zabezpieczeń pożyczki jest cesja z polisy AC samochodu w całym okresie trwania pożyczki. Można jednak sfinansować ubezpieczenia AC w trzech kolejnych okresach bez konieczności dodatkowej weryfikacji pojazdu ani klienta.

Klient i dokumentacja

Filed under: Uncategorized — businespolska @ 5:25 pm
 1. Kto może otrzymać pożyczkę?
  Osoba fizyczna, w tym także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pełnoletnia, posiadająca obywatelstwo polskie i zameldowana w Polsce na pobyt stały.
 2. Jakie muszę mieć minimalne dochody, aby uzyskać pożyczkę?
  Jedynym wymogiem jest, aby suma miesięcznych dochodów pożyczkobiorców nie była niższa od miesięcznej raty pożyczki.
 3. Jak muszę udokumentować swoje dochody?
  Nie wymaga zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach, wystarczy oświadczenie klienta oraz w przypadku niektórych dochodów (np. z umów najmu, z działalności gospodarczej) udokumentowanie sposobu zarobkowania (np. w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej potrzebne będą dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności, takie jak zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej, NIP, Regon). Nie wymaga dostarczenia zaświadczeń o niezaleganiu ZUS i US.
 4. Posiadam kilka kredytów w różnych bankach, czy mogę starać się o pożyczkę?
  Tak, posiadanie innych kredytów nie wpływa na zdolność kredytową klienta.
 5. Mój samochód nie posiada karty pojazdu, czy mogę się starać o pożyczkę?
  Tak, brak karty pojazdu nie stanowi przeszkody w otrzymaniu pożyczki. Decyzja o wypłacie pieniędzy może być uzależniona od ustanowienia zastawu rejestrowego i dokonania wpisu zastawu do dowodu rejestracyjnego.
 6. Czy muszę dostarczyć jakieś dokumenty po wypłaci pożyczki?
  Tak, po ustanowieniu zastawu rejestrowego należy się udać z dokumentem potwierdzającym wpis zastawu przez sąd do Wydziału Komunikacji i dokonać wpisu zastawu do dowodu rejestracyjnego.
 7. Czy mogę wyznaczyć pełnomocnika do załatwienia spraw związanych z pożyczką, jeśli pracuję przez dłuższy czas za granicą?
  Tak, możliwe jest wyznaczenie pełnomocnika. Pełnomocnictwo, według wzoru powinno być potwierdzone za granicą przez notariusza lub polski konsulat.

Stwórz darmową stronę albo bloga na WordPress.com.